.
פריזה מערכות מידע וטכנולוגיות

 

ראשי | מוצרים
 | יישומים | פיתוח מערכות מידע בענן | טכנולוגיה | שירותים | תמיכה | אודות |  יצירת קשר
 
ענן המשאב האנושי
ענן השירות
ענן הארגון העסקי
ענן המכללה
ענן התרומות
ענן הVetPro
פלטפורמת ה"פריזה-נט"

 

חתימה דיגיטלית למסמכים ממוחשבים

חברת פריזה מאפשרת חתימה דיגיטלית של מסמכים ממוחשבים המופקים ממערכותיה

31/07/2016

חתימה דיגיטלית - כללי
מסמך ממוחשב חתום דיגיטליתבמערכות המידע השונות של חברת פריזה בענן מופקים מסמכים ממוחשבים כגון חשבוניות, קבלות ועוד. על מנת להמנע מהדפסת המסמכים הללו ולהעבירם בדואר אלקטרוני ניתן לחתום מסמכים ממוחשבים באמצעיות חתימה דיגיטלית. חברת פריזה הוסיפה יכולת זו למערכותיה ובכך עבודת הארגון מתייעלת וחוסכת ניירת מיותרת.


מהי חתימה דיגיטלית?

חתימה דיגיטלית משמשת לאימות זהותו של מי שכתב מסמך אלקטרוני ולהתחייבות החותם על תוכן המסמך – בדיוק כמו חתימה רגילה על מסמך נייר. באמצעות חתימה דיגיטלית ניתן לבצע פעולות שדרשו בעבר נוכחות אישית או משלוח של טפסים בדואר, כגון: תשלומים, הגשת דו"חות מס, משלוח הודעות משפטיות ועוד. 
חתימה דיגיטלית היא רצף ייחודי של ביטים (ביט = ספרה בינארית) אשר עובר תהליך הצפנה. הרצף מופק ומוצפן כאשר מבצעים פעולת חתימה דיגיטלית בעזרת אמצעי זיהוי אלקטרוני כגון תעודה דיגיטלית.

רצף המספרים הוא חדש ושונה לכל מסמך שעליו חותמים. כלומר, חתימתו של אדם שונה ממסמך למסמך.

לחתימה דיגיטלית מעמד זהה לזה של חתימה רגילה, בכפוף להנחיות המופיעות בחוק חתימה דיגיטלית משנת 2001.

 

מתוך חוק חתימה דיגיטלית:

"חתימה דיגיטלית מאובטחת" - חתימה דיגיטלית שמתקיימים בה כל אלה:

(1) היא ייחודית לבעל אמצעי החתימה;

(2) היא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה;

(3) היא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה;

(4) היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד החתימה;

"חתימה דיגיטלית מאושרת" -  חתימה דיגיטלית מאובטחת אשר גורם מאשר הנפיק תעודה דיגיטלית בדבר אמצעי אימות החתימה המזהה אותה."

 

יתרונותיה של החתימה הדיגיטלית

לשימוש בחתימה דיגיטלית מספר יתרונות ייחודיים הכרוכים באבטחת מידע. חתימה דיגיטלית בטוחה יותר מחתימה רגילה משום שלא ניתן לזייף אותה או לגנוב אותה. 

החתימה הדיגיטלית משלבת את היתרונות הבאים:
אימות זהות החותם (Authentication) – הוכחת זהות החותם באמצעות תעודה דיגיטלית הייחודית לחותם, שניתן להפעילה רק באמצעות קוד סודי הידוע לחותם בלבד.
אימות שלמות המסמך (Integrity) – כל שינוי במסמך, ולו המזערי ביותר, משנה גם את החתימה הדיגיטלית. אם גורם לא מורשה ביצע שינוי במסמך, תוכנת החתימה תתריע על כך שהמסמך שונה לאחר החתימה, והמסמך יהיה בלתי קביל. בניגוד לחתימה על מסמך נייר, שניתן להעתיקה למסמך אחר, את החתימה הדיגיטלית לא ניתן לזייף או להעתיק למסמך אלקטרוני אחר משום שהיא ספציפית למסמך מסוים. 
אי התכחשות לחתימה (Non-Repudiation) – לא ניתן להתכחש לחתימה ולעובדה שהמידע הכלול במסמך נחתם על ידי החותם, המחזיק בתעודה דיגיטלית ייחודית לו ובקוד סודי להפעלתה, הידוע רק לו.
החתימה הדיגיטלית כוללת למעשה את שתי הפעולות שאליהן מתייחסת המילה "חתימה": חתימה על מסמך (Sign) המעידה על זהות החותם וכוונתו להתחייב לתוכן המסמך; וחתימה של מסמך (Seal), השומרת שלא ייעשה שינוי במסמך לאחר- בדומה לסגירת מעטפה בחותם שעווה.
(התוכן לקוח מתוך פורטל המידע הממשלתי)

דוגמא למסמך ממוחשב חתום דיגיטלית:
דוגמא למסמך ממוחשב חתום דיגיטלית
 


מערכות המידע בענן


הענן האירגוני, ERP, CRM


ענן מערך ניהול השירות