top of page
התחילו לעבוד נכון ונהלו את

גיוס התרומות בענן

הצטרפו לאלפי משתמשים מרוצים של חברת פריזה :)

תיאור מערכת גיוס התרמות בענן

מערכת שלמה וכוללנית לניהול מערך גיוס כספים בענן. המערכת מספקת מענה לתהליך קבלת התרומות, תפעול פרוייקטי התרומה והכספים.

המערכת מאפשרת ניהול, מעקב, שליטה ובקרה תקציבית על מערך שותפויות/תרומות והשקעות של ארגונים מהמגזר השני והשלישי. המערכת מתעדת את כל התהליך של יצירת קשר עם שותף, העבודה השוטפת, חלקו בפרוייקטים, ניהול תקציב, דיווחים חודשיים ומעקב אחרי התקדמות השותפות.

מערכת לניהול תהליך גיוס התרומות תכונות עקריות

ישנן סיבות רבות מדוע לבחור במערכת לניהול תהליך גיוס התרומות בענן של חברת פריזה, להלן התכונות העקריות:

ניהול תהליך התרומה

ניהול תרומות עם תאריך וסכום הבקשה, ההבטחה לתרומה והסכום שנתרם בפועל, ניהול פרויקטי תרומה עם יעד הגיוס ועם שיוך לתרומות.

ניהול קרנות רופאים

התאמה פרטנית לאגודות ידידי בתי חולים, ניהול התרומות לקרנות רופאים, ניהול ההוצאות מהקרן, גישה למנהל הקרן לראות את מצבה

ניהול פרוייקטי תרומה

ניהול כרטיסי פרוייקטים המהווים את מושאי התרומות, יעד הגיוס אל מול ההבטחות והגיוס בפועל

ניהול הקשר עם התורם

הסטוריית אינטראקציות, שליחת קבלה חתומה דיגיטלית במייל, קשרים, תקשורת במייל, Whatsapp ,SMS

Dashboard מתוחכם

מגוון דו``חות ומכוונים הנותנים למנהל תמונת מצב התרומות

ניהול תורמים ותרומות

ניהול יעיל ומהיר ומעקב אחרי תורמים ותרומותיהם, תורמים פוטנציאליים ואנשי קשר, ניהול כרטיס תורם, הסטוריית אינטראקציות, תרומות, התחייבויות, קבלות, קשרים ועוד

ניהול אגודות ידידים של בתי חולים

גרסה המיועדת לניהול אגודות ידידים של בתי חולים . את כל תהליך גיוס הכספים והתרומות אל מול פרוייקטי תרומה וקרנות רופאים

ניהול כולל של כל תהליך גיוס התרומות

fundraising CRM, Storage for donors data, Healthcare Fundraising

סטטוסי תהליך התרומה

ניהול גמיש של סטטוסי התרומות, תורמים ופרוייקטי היעד של התרומות

bottom of page