top of page
התחילו לעבוד נכון

ניהול מלגות בענן

הצטרפו לאלפי משתמשים מרוצים של חברת פריזה :)

תיאור מערכת ניהול המלגות בענן

מערכת שלמה וכוללנית לניהול מלגות בענן. המערכת מנהלת את מערך המלגות על פי תוכניות ומאפשרת למשתמשים בפריסה ארצית להכנס באופן מאובטח למערכת על מנת לעדכן את המידע הקשור בתפעול, בקרה וניהול מערך המלגות של הקרן. המערכת מאפשרת חילול העברות תשלומים בפורמט מס``ב.

מערכת לניהול מלגות בענן תכונות עקריות

ישנן סיבות רבות מדוע לבחור במערכת לניהול מלגות בענן של חברת פריזה, להלן התכונות העקריות:

ניהול כולל של כל מערך המלגות
 

ניהול רישום פרטים פרטני אודות כל מלגאי

אינטראקציות, ציונים, קבצים מצורפים, מיילים/הודעות שנשלחו, הערכות

ניהול שיתופי פעולה עם שותפים/תורמים מגוונים.

תיעוד העברות תשלומים בפועל לכל מלגה מתוכננת

גישה מאובטחת באמצעות ססמא  חד-פעמית

SMS OTP

סינון, מיון וחיפוש מלגאים פוטנציאלים ממאגר הקיים

אזור אישי מקוון למועמד/מילגאי
 

לטובת עדכון פרטים תקופתי

תהליכי מיון מוסדרים לפי מרכזי הערכה, ראיונות וכו`

ניהול אנשי קשר

חילול אוטומאטי של קובץ מס``ב

עבור העברות מתוכננות

עבודת משתמשים מרוחקים באמצעות האינטרנט

כל משתמש רואה את הרשומות המורשות לו

בקרת גישה למערכת - מי ניגש, מתי ומהיכן

ניהול הגשת מועמדות לקבלת מלגה פשוט וידידותי

הן בהזנת פרטים, העלאת מסמכים נדרשים, עדכון שלב מיון וכו`.

כלים תומכי החלטה לפי מיפוי ציונים מוגדר מראש

ניהול מערך בוגרי הארגון

מעקב אחרי היסטוריה אקדמית ומקצועית

חילול הודעה גורפת למלגאים הזכאים אודות זכאותם

התעניינויות, הרשמות, דיווחים, שיחות, תזכורות, כספים, קבצים

מערך הרשאות לסוגי המשתמשים השונים

תיעוד חתימת עדכון - מי נגע, באיזו רשומה ומתי

טופס רישום מקוון רספונסיבי

טופס להגשת מלגה וטופס להמשך קבלת מלגה

Scoring

ניקוד וציון הבקשה על פי פרמטרים המוגדרים לכל תשובה בכל שדה

תהליך עבודה מלווה בסטאטוסים
 

רישום מספר לא מוגבל של מלגות מתוכננות על פי תבניות

שיגור הודעות במייל ובSMS

דו``חות מגוונים

ייצוא דו``ות בשפות שונות

יכולת הדפסה בצורה של מיזוג דואר של אישורי המלגות