top of page
image.png

מערכת לניהול הניטור בענן

תיאור מערכת הניטור בענן

מערכת הניטור של פריזה הינה מערכת מרכזית הממוקמת בחוות השרתים ומאפשרת ניטור שירותים, שרתים, תקשורת, אתרי אינטרנט ואינטראנט ובעצם כמעט כל שירות ממוחשב.

מערכת לניהול שירות הניטור בענן תכונות עקריות

ישנן סיבות רבות מדוע לבחור במערכת לניהול שירותי הניטור בענן של חברת פריזה, להלן התכונות העקריות:

שליחת התראות וביצוע פעולות.

לוח בקרה מקוון

צג חיווי ניטור בזמן אמת (Dashboard), אפשרות לבצע התאמה פרטנית לצג בקרה המופיע בחדר בקרה.

הגבלת התראות (ערך קריאה מעל או מתחת ל...)

התראות על החמרה (התראות נוספות כל זמן מסוים במהלך ה Downtime).

ניטור של Load Balancer עם הגדרת Hosts על פי הצורך מאתרי ניטור שונים (ניתן לנטר שרתים ומערכות היושבות מאחורי LB).

גלאים הדורשים כתיבת קוד וסקריפטים לטובת תמיכה בתהליכים אותם רוצים לנטר

סוגי גלאים

מגוון רחב מאוד של גלאים

התראות במסרונים (הודעות SMS) לרשימות נמענים שנקבעו מראש.

התראות עם סטטוס עדכני של הגלאי
( Up, Down, Warning).

דו``חות

דו``חות וגרפים בזמן אמת, ייצוא נתוני ניטור למשך זמן נבחר, תצוגת סיכום זמני ניטור של מספר גלאים, אפשרות לשליפת מידע ניטור היסטורי.

גמישות בניטור

ניטור ביצוע תהליכי Login למערכות On-line כאשר ניתן לבדוק ולמדוד כל שלב ושלב בתהליך (זמן תגובה ב milisec).

ניטור רשתות עבור מקצוענים.

/

ממשק קל לשימוש

ביצוע פעולות כגון בקשת HTTP.

ריבוי תנאים לביצוע התראה (התראה כאשר גם גלאי א` וגם גלאי ב` למטה).

תיזמון התראות (התראות שאינן דחופות לא תשלחנה בשעות הלילה).

ניטור מאתרים מגוונים כגון ניטור מחוות שרתים שונות ומספקיות אינטרנט שונות.

ניטור אתרי אינטרנט, אפליקציות ומערכות מחשוב קריטיות לארגון במרווחי זמן קבועים.

/

התראות בהודעת מייל לרשימות נמענים שנקבעו מראש.

השמעת התראה קולית.

התראות סף (מעל או מתחת ערך מסוים למשך זמן מסוים).

קשרי תלות בין גלאים לטובת ביצוע התראה.

bottom of page