top of page
image.png
נדרשת לכם מערכת לניהול

שרשרת האספקה בענן?

תיאור מערכת ניהול שרשרת האספקה בענן

מערכת ניהול שרשרת אספקה מאפשרת מעקב ובקרה מלאים על תהליכי ייצור ואספקת הסדרי תנועה בכבישי ישראל. המערכת קולטת הזמנות עבודה מפורטות עם סוגי הסדרי תנועה נדרשים ומידותיהם לטובת ייצור במפעל ושיוכן לפרוייקטים, אתרי עבודה, קבלני משנה ומשמרות ביצוע בפועל. המעקב אחרי הפריטים ממשיך ממסמך ההזמנה לאספקה (מועמס למשאית), ביצוע (מותקן בשטח באתר העבודה) והחזרה (החזרת הציוד שטרם הותקן). ניהול המעקב מבוסס יומני עבודה ותוכניות ביצוע הכלולים במסמכי שרשרת האספקה לטובת אנשי השטח. התוצרים הם: ניהול מצאי בפועל באתר העבודה בשטח, ניהול לוגיסטי- החל מהזמנות למחסן ולמפעל הייצור ועד הוצאת חשבונות ללקוחות, הפקת דו``ח עלויות פר אתר עבודה המרכז את כלל עלויות הלוגיסטיקה מבחינת משאיות, עובדים, ציוד ואביזרים נלווים.

מערכת לניהול שרשרת האספקה בענן תכונות עקריות

ישנן סיבות רבות מדוע לבחור במערכת שרשרת האספקה בענן של חברת פריזה, להלן התכונות העקריות:

תיעוד שעות ושכר עבודה

ניהול תעריפים, תיעוד שעות עבודה, סוגי משמרות והפקת דו``ח שכר.

ניהול לוגיסטי וחיוב לקוחות

החל מהזמנות למחסן ולמפעל הייצור ועד הוצאת חשבונות ללקוחות.

דו``ח עלויות

דו``ח המרכז את כלל עלויות הלוגיסטיקה מבחינת משאיות, עובדים, ציוד ואביזרים בשטח.

בקרה על עבודת העובד בשטח

שקיפות מלאה של דיווחי העובד מהשטח.

סידור עבודה לעובדי שטח

חלוקה לסוגי משמרות, שיוך אחראי משמרת , שיוך להזמנות, שיוך לאתרי עבודה ועוד.

קליטת הזמנות רכש

קליטה פרטנית של הזמנות של הסדרי תנועה.

ניהול תקציבים וחשבונות

המערכת מאפשרת ריכוז דו``ח עלויות פר אתר.

ניהול יומני עבודה

הזמנות, אספקות, ביצועים והחזרות.

קליטת הזמנות עבודה

כולל תיאור מפורט של הסדרי תנועה, תמונתם ממאגר התמרורים ומידות לייצור.

ריכוז נתונים לטובת רווח והפסד פר פרוייקט

המערכת מאפשרת שימוש בנתונים גולמיים לטובת הפקת דו``חות ריווחיות.

ניהול כולל של מערך שרשרת האספקה

‎ 

כניסת עובדים מהנייד

דיווחי תהליך אספקה, ביצוע והחזרות מהנייד.

ניהול פריטים/סימני דרך

ניהול רשימת סימני דרך תוך התייחסות לכמויות, פירושים, סיווגים וסוגים.

bottom of page